برچسب: Hoodia gordonii

گیاهان دارویی + هودیا گوردونوی

گیاهان دارویی + هودیا گوردونوی

  گیاه دارویی  هودیا گوردونوی Hoodia gordonii هودیا گوردونی که در کتب و مقالات خارجی تحت عنوان  Hoodia gordonii شناخته شده ،  که بنام ملکه نامیب نیز معروف بوده و  از گیاهان گوشتی و آبدار متعلق به خانواده خر زهره ها محسوب میگرد. طی صد سال اخیر از گیاهی بیابانی با بوی ناخوشایند به یک […]