قانون بیمه شخص ثالث + ماده ۲۹ + ماده ۳۰ + ماده ۳۱ + ماده ۳۲

قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

ماده۲۹ـ تمامی اختلافات فیمابین صندوق و شرکتهای بیمه که ممکن است در اجرای این قانون بوجود آید به وسیله هیأتی شامل  دو نفر حقوق دان آشنا با حقوق بیمه به انتخاب وزیر دادگستری و سه متخصص بیمه به انتخاب بیمه مرکزی ، صندوق و اتحادیه (سندیکا) بیمه گران هر کدام یک نفر حل و فصل می شود. ملاک تصمیم گیری ، رأی اکثریت اعضای هیأت بوده و رأی صادره لازم الاجراء می باشد. هریک از طرفین می توانند ظرف مدت بیست روز از ابلاغ رأی در مرجع قضائی ذی صلاح اقامه دعوی کنند.

ماده۳۰ـ اشخاص ثالث زیاندیده حق دارند با ارائه مدارک لازم برای دریافت خسارت بطور مستقیم حسب مورد ، به شرکت بیمه مربوطه و یا صندوق تأمین خسارت های بدنی مراجعه کنند. همچنین مسبب حادثه میتواند با ارائه مدارک لازم جهت تشکیل پرونده پرداخت خسارت به زیان دیده حسب مورد به بیمه گر یا صندوق مراجعه کند. 

آیین نامه اجرائی این ماده توسط بیمه مرکزی تهیه میشود و به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.

ماده۳۱ـ بیمه گر و صندوق حسب مورد مکلف هستنند حداکثر پانزده روز پس از دریافت مدارک مورد نیاز، خسارت متعلقه را پرداخت کنند.

ماده۳۲ـ در حوادث منجر به خسارت بدنی ، زیاندیده، اولیای دم یا وراث قانونی مکلف هستند  پس از قطعی شدن مبلغ خسارت برای تکمیل مدارک جهت دریافت خسارت ، به بیمه گر مراجعه نمایند. بیمه گر نیز وظیفه دارد حداکثر ظرف مدت بیست روز از تاریخ قطعی شدن مبلغ خسارت،  مبلغ خسارت را به حساب زیاندیده پرداخت کند و در صورت عدم مراجعه وی در مهلت مذکور ، نزد صندوق تودیع کرده و قبض واریز را به مرجع قضائی مربوطه تحویل نماید. در اینصورت تعهد بیمه گر و مسبب حادثه، ایفا شده تلقی می گردد. صندوق مکلف است بلافاصله پس از درخواست زیان دیده مبلغ مذکور را عیناً به وی پرداخت کند.

* تبصره۱ـ در مواردی که صندوق مطابق مقررات این قانون ، رأساً وظیفه دارد  به پرداخت خسارت بدنی اقدام کند، پس از قطعی شدن مبلغ خسارت اگر زیاندیده یا قائم مقام وی، تا بیست روز بعد از ابلاغ اظهارنامه رسمی به وی ، برای دریافت خسارت به صندوق مراجعه ننماید ، مبلغ مذکور به عنوان امانت نزد صندوق باقی می ماند و در زمان مراجعه زیاندیده یا قائم مقام قانونی وی عیناً به حسابش منظور میگردد.

* تبصره۲ـ در مواردی که رأی صادره از دادگاه بدوی ، صرفاً از جنبه عمومی مورد تجدیدنظرخواهی قرارگرفته، زیان دیده یا وراث قانونی و بیمه گر یا صندوق بایستی طبق مفاد این ماده اقدام نمایند.

* تبصره۳ـ ملاک قطعی شدن میزان خسارت موضوع این ماده ، بر اساس رای قطعی حکم دادگاه تعیین میشود.

 

جهت استعلام و خرید بیمه شخص ثالث خودرو، اینجا را کلیک نماید

 

امنیت خاطر را با ما در کنار خود تجریه کنید:شرکت بیمه سایبان امن و آرام کوثر

تلفن: ۳۲۸۲۷۲۶۴-۰۲۶        ۳۲۸۲۷۲۶۵-۰۲۶          ۰۹۱۲۳۶۶۷۰۴۵

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *