قانون بیمه شخص ثالث + ماده ۳۳ + ۳۴ + ۳۵ + ۳۶

قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

ماده۳۳ـ اگر بیمه گر یا صندوق علیرغم کامل بودن مدارک ، تکلیف مقرر در ماده (۳۱) این قانون را انجام ندهند و در پرداخت خسارت تأخیر داشته باشند و یا بیمه گر تکلیف مقرر در ماده (۳۲) این قانون را انجام ندهد، به پرداخت جریمه ای معادل نیم در هزار به ازای هر روز تأخیر در حق زیاندیده یا قائم مقام وی محکوم میباشد.

ماده۳۴ـ در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی (غیر از فوت) ، درصورت مطالبه زیاندیده، پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه و یا کمیسیون جلوگیری ازسوانح راه آهن موضوع تبصره (۲) ماده (۲) قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی مصوب ۶ /۷/ ۱۳۸۴  (درخصوص حوادث مربوط به قطارهای شهری و بین شهری) و پزشکی قانونی ، بیمه گر وسیله نقلیه مقصر حادثه و یا صندوق ، حسب مورد موظفند سریعاً حداقل پنجاه درصد از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیان دیده پرداخت نموده  و باقیمانده آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه با رعایت مواد (۳۱) و (۳۲) این قانون پرداخت نمایند.

ماده۳۵ـ هزینه های معالجه و درمان اشخاص ثالث زیاندیده و راننده مقصر حادثه درصورتی که مشمول قانون دیگری نباشد، با لحاظ ماده (۳۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) حسب مورد ، برعهده بیمه گر مربوط یا صندوق می باشذ.

ماده۳۶ـ در حوادث منجر به فوت ، درصورت مطالبه اولیای دم یا قائم مقام قانونی متوفی ، یا درخواست راننده مقصر حادثه ، بدون نیاز به رأی دادگاه ، پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی ، کمیسیون جلوگیری از سوانح راه آهن موضوع تبصره (۲) ماده (۲) قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی (در خصوص حوادث مربوط به قطارهای شهری و بین شهری) یا پلیس راه و درصورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی بیمه گر وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا صندوق حسب مورد میتوانند خسارت بدنی را به ورثه قانونی متوفی با رعایت ماده (۳۱) این قانون پرداخت نمایند ، در صورت عدم مطالبه نیز، بیمه گر میتواند بدون نیاز به رأی مراجع قضائی ، خسارت بدنی را مطابق ماده (۳۲) این قانون به صندوق تودیع نماید.

تبصره ـ چنانچه علیرغم وجود گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه و یا کمیسیون جلوگیری ازسوانح راه آهن (موضوع تبصره (۲) ماده (۲) قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی) و نظرنهائی پزشکی قانونی ، شرکت بیمه ، پرداخت خسارات بدنی را موکول به رأی دادگاه نماید.  پس از صدور رأی مکلف به پرداخت خسارات بدنی به قیمت یوم الاداء میباشد و نمی تواند بابت مابه التفاوت خسارت پرداختی و میزان تعهد وی (موضوع ماده (۱۳) این قانون) به صندوق رجوع نماید..

جهت استعلام و خرید بیمه شخص ثالث خودرو اینجا را کلیک نمایید

امنیت خاطر را با ما در کنار خود حس کنید:شرکت بیمه سایبان امن و آرام کوثر

تلفن: ۳۲۸۲۷۲۶۴-۰۲۶        ۳۲۸۲۷۲۶۵-۰۲۶          ۰۹۱۲۳۶۶۷۰۴۵

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *