برچسب: جاهای دیدنی استان خراسان جنوبی

  جاذبه های گردشگری استان خراسان جنوبی + مسجد قاین

  جاذبه های گردشگری استان خراسان جنوبی + مسجد قاین

مسجد قاین قاین یکی از شهرهای پرجاذبه گردشگری در استان خراسان جنوبی محسوب میگردد. این شهر دارای تپه های باستانی فراوانی که در پیرامون خود می باشد. براساس کاوشهای باستانی و نیز تحقیقات انجام شده درخصوص این شهر ، ثبت شد که قدمت شهر قاین در گذشته های خیلی دور دارای حیات بشری بوده است. […]

  جاذبه های گردشگری استان خراسان جنوبی + بند دره بیرجند

  بند دره بیرجند، سدی در دل کویر ایران یکی از جاذبه های گردشگری بیرجند «بند دره» می باشد. این جاذبه طبیعی، سدی تاریخی بوده و به سالهای اخر دوره زندیه و اوایل دوره قاجار میرسد، علت نامگذاری آن این است که آب از دره بالا به سمت پایین جریان دارد. بند دره در فاصله […]