برچسب: گلیکوزید

گیاهان دارویی + گل انگشتانه

گیاهان دارویی + گل انگشتانه

 انگشتانه foxglove گیان انگشتانه از گیاهان دائمی بوده و از گیاهان دارای عمر ثمر دهی دو ساله می باشد. این گیاه از گیاهان مربوط به مناطق بومی اروپا ، جنوب آفریقا وغرب آسیا بوده و در آن نواحی از استعداد خوبی برای پرورش برخوردار هستند. خوشه‌های بزرگ و بلند گل‌ های لوله‌ ای آن در رنگ‌ […]

گیاهان دارویی + گل برفی

گیاهان دارویی + گل برفی

گیاهان دارویی گل برفی گیاه دارویی گل برفی از اوایل قرن هجدهم بعنوان گیاهی دارویی مورد استفاده قرار گرفته است. از پیکر رویشی، گلها و ریشه این گیاه در عمده فارماکوپه ها بعنوان دارو ذ کر شده و خواص درمانی آن نیز معرفی گشته است. کونوالاریا از کلمه لاتین کونوالیس به معنای درّه گرفته شده […]