برچسب: بدستور محمد رضا پهلوی

جاذبه های گردشگری استان خراسان رضوی + بازار رضا

جاذبه های گردشگری استان خراسان رضوی + بازار رضا

بازار رضا مشهد بازار رضا در سال ۱۳۵۵ شمسی بدستور محمد رضا پهلوی توسط ولیان ، استاندار وقت خراسان و بر طبق قوانین دوره پهلوی ، نایب التولیه آستان قدس رضوی بنانهاده شد. پس از تصویب طرح کلیات ساخت بازار رضا در مجلس وقت ایران ، اقدامات لازم برای تخریب بناها و مغازه های قدیمی […]