برچسب: بیمارستان های طرف قرارداد کوثر درکرج

بیمه کوثر در کرج + بیمارستان های طرف قرارداد

بیمه کوثر در کرج + بیمارستان های طرف قرارداد

بیمارستان های طرف قرار داد بیمه کوثر در کرج به اطلاع کلیه بیمه گزاران محترم شرکت بیمه کوثر می رساند ، این شرکت  با کلیه بیمارستان های  خصوصی استان البرز و شهر کرج قرار داد منعقد نموده است و بیمه گزاران محترم تنها با در دست داشتن کارت ملی  می توانند به این بیمارستان ها […]