برچسب: بیمه شخص ثالث چیست ؟

مشاوره بیمه نامه شخص ثالث خودرو

مشاوره بیمه نامه شخص ثالث خودرو

مطابق ماده ۲ قانون بیمه : کلیه دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی اعم از حقیقی وحقوقی مکلفند وسایل نقلیه خود را در قبال خسارت مالی وبدنی که در اثر حوادث وسایل مذکور وارد می شوند رانزد یکی از شرکت های بیمه ای که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی دارند […]