برچسب: تامین نیازمندیهای بیمه مرکزی از طریق سامانه هاي الكترونيكي

قانون بیمه شخص ثالث + ماده پنجاه و چهار +پنجاه و پنج و…

قانون بیمه شخص ثالث + ماده پنجاه و چهار +پنجاه و پنج و…

  قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ماده۵۴ ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است طی سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ، ترتیبی اتخاذ نماید که امکان دسترسی به بانکهای اطلاعاتی آن نیرو ، در ارتباط با موضوعات مورد نیاز […]