برچسب: تخفیفات بیمه بدنه

تخفیفات بیمه بدنه

تخفیفات بیمه بدنه

تخفیفات بیمه بدنه شما در صورتیکه از بیمه بدنه خود قبل از انقضای بیمه بدنه ، استفاده نکرده باشید، مشمول دریافت تخفیفاتی میشوید که بشرح زیر است: ۱- به خودروهای صفر کیلومتر: بین ۲۰ تا ۳۰ درصد تخفیف تعلق میگیرد. ۲- پرداخت نقدی حق بیمه: در صورتیکه حق بیمه خود را بصورت نقدی و در […]