برچسب: تعمیرگاه مجاز

صدور آنلاین بیمه شخص ثالث خودرو

صدور آنلاین بیمه شخص ثالث خودرو

برای استعلام و خرید بیمه شخص ثالث اینجا را کلیک نمایید. قانون بیمه شخص ثالث  در صورتیکه حادثه تصافد رانندگی رخ داره باشد و منجر به خاسرت مالی شده باشد، در این صورت پرداخت خسارت بصورت نقدی و یا با توافق خسارت دیده و شرکت بمیه گر باید صورت گیرد. اگر طرفین موفق نشدند در خصوص مبلغ […]