برچسب: تغییر کاربری آژانس

خرید بیمه بدنه خودرو + بیمه بدون سود + بیمه با قسط ۱۲ ماهه

خرید بیمه بدنه خودرو + بیمه بدون سود + بیمه با قسط ۱۲ ماهه

برای استعلام و خرید بیمه اینجا را کلیک نمایید. اعلام تشدید خطر در بیمه بدنه هرگاه در طول مدت اعتبار بیمه بدنه ،در کیفیت و یا وضعیت و یا کاربری خودروی بیمه شده ایجاد شود، که باعث افزایش سطح ریسک و میزان خطرات احتمالی گردد، مالک / راننده خودروی بیمه شده ، موظف هستند مراتب را سریعا […]