برچسب: حقوق و تعهدات صندوق بیمه شخص ثالث

قانون بیمه شخص ثالث + ماده ۱۹+ ماذه۲۰ + ماده ۲۱

قانون بیمه شخص ثالث + ماده ۱۹+ ماذه۲۰ + ماده ۲۱

قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ماده۱۹ـ هر گونه کوتاهی و قصور یا تقصیر بیمه گر یا نماینده وی در صدور بیمه نامه موضوع این قانون رافع مسؤولیت بیمه گر نمی باشد. بعبارت دیگر بعد از صدور بیمه نامه شخص ثالث هرگونه اشکال و ایرادی […]