برچسب: خدمات بیمه ای در شهرک صنعتی بهارستان

بیمه کوثر در شهرک صنعتی بهارستان + آتش سوزی و مسئولیت

بیمه کوثر در شهرک صنعتی بهارستان + آتش سوزی و مسئولیت

بیمه کوثر در شهرک صنعتی بهارستان ، آتش سوزی و مسئولیت با توجه به تحریم های ظالمانه دشمنان و کند شدن حرکت چرخ فعالیت های تولیدی و صنعتی ، همه ما ایرانیان  وظیفه داریم تا از کارآفرینان بزرگواری که در این شرایط حساس نه تنها کارگاه و کارخانه خود را تعطیل نکرده اند بلکه باعث […]