برچسب: دریافت خسارت بیمه بدنه

دلیل عدم پرداخت خسارت بیمه بدنه + بیمه بدنه قسطی

دلیل عدم پرداخت خسارت بیمه بدنه + بیمه بدنه قسطی

عدم پرداخت خسارت در بیمه بدنه با توجه به اینکه هر بیمه نامه ای دارای شرایط خاص و استثنائاتی میباشد، این رشته بیمه بدنه هم از این قانون مستثنی نیست بلکه در شرایطی که بشرح زیر ارائه میگردد، شرکت بیمه گر تعهدی در قبال پرداخت خسارت و جبران ضرر وزیانهای وارده به بیمه گذار ندارد. […]

دریافت خسارت بیمه بدنه خودرو

دریافت خسارت بیمه بدنه خودرو

برای دریافت خسارت بیمه بدنه چکار کنم برای دریافت خسارت مدارک و مستندات خود را بشرح زیر آماده سازی کنید: جهت دریافت خسارت از شرکت بیمه گر بابت بیمه بدنه خودروی خود ، بسته به نوع خسارت، مدارک زیر را برای تکمیل فرم خسارت باید ارائه نمایید. ۱- اصل و کپی بیمه‌نامه بدنه معتبر و […]