برچسب: دریافت نوبت از بیمارستان مسیح دانشوری

نوبت دهی بیمارستان مسیح دانشوری

نوبت دهی بیمارستان مسیح دانشوری

نوبت دهی بیمارستان مسیح دانشوری نوبت دهی شبانه روزی بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی ریه ، مسیح دانشوری بیمارستان و مرکز ،آموزش، پژوهش و درمانی بیماری های ریوی و سل مسیح دانشوری در سال ۱۳۲۰ هجری قمری باتوجه به تشخیص  بیماری سل در مظفر الدین شاه  بنا به توصیه پزشکان و با با همت شخصی […]