برچسب: قهستان

جاذبه های گردشگری استان خراسان جنوبی + شهر تاریخی نون

شهر تاریخی تون (فردوس) شهر فردوس مرکز شهرستان فردوس می باشد. اسم ین شهر تون قدیم و فردوس کنونی بوده و از شهرهای بسیار قدیمی خراسان بزرگ محسوب میگردد که در حاشیه کویر نمک ، از گذشته از باراندازهای مهم شرق به غرب ایران بحساب می آمد.  دلایل و شواهد قدیمی حاکی از آن است […]

جاذبه های گردشگری استان خراسان جنوبی + آرامگاه بوذرجمهر

آرامگاه بوذرجمهر قاینی (آرامگاه بزرگمهر قاینی) قائن یا قاین نام یکی از شهرهای مهم استان خراسان جنوبی می باشد که بعلت داشتن زعفران دارای شهرت جهانی می باشد. شهر قائن در قدیم دارای برج و بارو ، کهندژ و خندق و ارگ بود و همراه با شهر تون (فردوس امروزی) از شهرهای مهم ایالت قهستان […]

  جاذبه های گردشگری استان خراسان جنوبی + قلعه شاهدژ نهبندان

قلعه شاهدژ نهبندان قلعه «شاهدژ» نهبندان از آثار باقیمانده از دوره ساسانی بوده که در چند کیلومتری شهرستان نهبندان مانند نگینی از سنگ خود نمایی مینماید. شهرت قلعه مربوط به دوره اسماعیلیه می باشد. خراسان جنوبی بخصوص منطقه قهستان از قرن چهارم تا قرن هفتم هجری بعنوان قلمرو و پناهگاه اسماعیلیان مورد استفاده قرار مگیرفت. […]