برچسب: گولک

گیاه دارویی آقباش

گیاه دارویی آقباش

گیاه دارویی آقباش: این گیاه داروئی که بیشتر مثل چای دم می کنند ( دم نوش )  در کوه های یامان داغی ، گولک و مرگه چخماقلو دیده می شود طعم و خواص  مخصوص خودش را دارد مثل آنوخ ( کاکوتی ) و اکثر کوهنوردان با این گیاه آشنا هستند اواخر اردیبهشت ماه زمان  گلدهی […]