برچسب: آقامحمدخان قاجار

جاذبه های گردشگری استان خراسان جنوبی + باغ گلشن طبس

باغ گلشن باغ گلشن با توجه به موقعیت فیزیکی آن در خیابان تاریخی گلشن نیز به همین نام مشهور شده است ، در سالهای اولیه قرن سیزدهم هجری قمری یعنی سالهای اخرحکومت لطفعلی خان زند و در میانه به قدرت رسیدن آقامحمدخان قاجار و به دستور امیر محمدحسن خان عرب زنگویی، حاکم تون (فردوس) و […]