برچسب: بیمه مسئولیت عملیات ساختمانی

بیمه مسئولیت عمومی + عملیات ساختمانی + تمام خطر

بیمه مسئولیت عمومی + عملیات ساختمانی + تمام خطر

  بیمه مسئولیت عمومی اگر در اثر فعالیت روزمره، اشخاص، خسارت و زیان جانی و مالی به افراد دیگر وارد کنند، عامل زیان مسئول بوده که آن را مسئولیت عمومی می گویند. بیمه‌‌های مسئولیت عمومی جهت پوشش اینگونه موارد صادر میگردند. – بیمه عملیات ساختمانی این ‌بیمه‌ ، مسئولیت کارفرمایان در مورد خسارات مالی و […]