برچسب: تجارت و روابط اقتصادی با روسیه در زمان قاجار

جاذبه های گردشگری استان گلستان + کاخ محمدخان قاجار

کاخ آقا محمدخان قاجار کاخ آقا محمدخان قاجار از آثار تاریخی بجامانده از عصر قاجاریه و از مناطق بسیار دیدنی گرگان می باشد. خواستگاه اصلی عهد قاجاریه شهر گرگان یا استرآباد قدیم بوده است. بهمین دلیل در زمان حکومت قاجاریه ، بعنوان یکی از شهرهای اصلی ایران بوده و حاوی آثار تاریخی زیادی از آن […]