برچسب: ترکیبات گل انگشتانه

گیاهان دارویی + گل انگشتانه

گیاهان دارویی + گل انگشتانه

 انگشتانه foxglove گیان انگشتانه از گیاهان دائمی بوده و از گیاهان دارای عمر ثمر دهی دو ساله می باشد. این گیاه از گیاهان مربوط به مناطق بومی اروپا ، جنوب آفریقا وغرب آسیا بوده و در آن نواحی از استعداد خوبی برای پرورش برخوردار هستند. خوشه‌های بزرگ و بلند گل‌ های لوله‌ ای آن در رنگ‌ […]