برچسب: تعهدات بیمه گر در بیمه مسئولیت

شرایط عمومی بیمه مسئولیت + تعهدات بیمه گر

شرایط عمومی بیمه مسئولیت + تعهدات بیمه گر

شرایط عمومی بیمه مسئولیت هر بیمه نامه ای دارای شرایط عمومی منحصر به فردی است که بیمه های مسئولیت هم از این قاعده مستثنی نمیباشند. شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مدنی بشرح زیر است: – موضوع قرارداد پرداخت خسارت‌های ناشی از مسئولیت مدنی ‌‌بیمه‌ گذار، مطابق موضوع درج شده در شرایط خصوصی ‌بیمه‌ نامه در […]