برچسب: تقویت کننده

گیاهان دارویی + گنه گنه

گیاهان دارویی + گنه گنه

  گنه گنه cinchona pubesceas گیاه گنه گنه از زمره درختان می باشد و درختی جنگلی بزرگ با ساقه ها و شاخه های دراز و بلند بوده و برگهای سبز روشن هستند . گنه گنه معمولی برای پوست قرمز آن مورد توجه قرار می گیرد. اما که گنه گنه زراعی C.calisaya برای پوست زرد آن […]