برچسب: تمرکز قدرت اشکانیان در مناطق شمالی خراسان و گرگان

جاذبه های گردشگری استان گلستان + دشت حلقه

جاذبه های گردشگری استان گلستان + دشت حلقه

شهر تاریخی دشت حلقه ناحیه دشت گرگان را براساس منابع تاریخی و تحقیقات باستانشناسی انجام شده ،  از قدیم الایام از حوزه های درخشان تمدن قبل از تاریخ محسوب میگردید. در عصر  هخامنشیان گرگان از ایالات خیلی مهمی بحساب میامد ، و همواره فرماندار این شهر از افراد معروف خانواده سلطنتی انتخاب میگردید. پس از […]