برچسب: جمعه هر هفته بین ۵ تا ۶ هزار تماشاچی

جاذبه های گردشگری استان گلستان + سوارکاری گنبد

جاذبه های گردشگری استان گلستان + سوارکاری گنبد

مجتمع سوارکاری گنبد کاووس مجتمع سوارکاری گنبد کاووس از مجموعه‌های کشوری بسیار مهم در ورزش سوارکاری می باشد. این مجموعه بیش از  ۱۶۰ هکتار وسعت را بخود اختصاص داده شامل  ۱۲۰ هکتار زمینهای کشاورزی ، پارکینگهای مسفف و روباز ، فضای سبز زیبا ، پیست مخصوص اسب دوانی و مساحت تقریبی ۳۰ هکتار سوئیتهای خاص […]