برچسب: حاشیه کویر نمک

جاذبه های گردشگری استان خراسان جنوبی + شهر تاریخی نون

شهر تاریخی تون (فردوس) شهر فردوس مرکز شهرستان فردوس می باشد. اسم ین شهر تون قدیم و فردوس کنونی بوده و از شهرهای بسیار قدیمی خراسان بزرگ محسوب میگردد که در حاشیه کویر نمک ، از گذشته از باراندازهای مهم شرق به غرب ایران بحساب می آمد.  دلایل و شواهد قدیمی حاکی از آن است […]