برچسب: خرید اینترنتی ارزانترین بیمه اتش سوزی، خرید اینترنتی بیمه اتش سوزی ارزان، خرید اینترنتی ارزان بیمه اتش سوزی

خرید اینترنتی بیمه نامه + بیمه قسطی

خرید اینترنتی بیمه نامه + بیمه قسطی

برای استعلام و خرید بیمه اینجا را کلیک نمایید. برای خرید بیمه قسطی بدون پیش پرداخت وسود با ما تماس بگیرید. افت قیمت خودرو در حوادث عومل موثر در محاسبه افت قیمت خودرو در  تصادف موضوع اول در تعیین میزان افت قیمت خورو ، نوع خسارتی است که به خودرو وارد شده است که آیا آسیب دیده […]

ارزانترین بیمه آتش سوزی + بیمه آتش سوزی قسطی

ارزانترین بیمه آتش سوزی + بیمه آتش سوزی قسطی

برای استعلام و خرید بیمه اینجا را کلیک نمایید. برای خرید بیمه قسطی بدون پیش پرداخت وسود با ما تماس بگیرید. تخفیفات قابل ارائه توسط شرکتهای بیمه گر در بیمه آتش سوزی در صورتیکه بیمه گزار جهت تمدید بیمه نامه آتش  سوزی سال قبل خود مراجعه نماید و بیمه نامه مذکور استفاده نشده باشد در این صورت […]

ارزانترین بیمه آتش سوزی و زلزله

ارزانترین بیمه آتش سوزی و زلزله

برای استعلام و خرید بیمه اینجا را کلیک نمایید. برای خرید بیمه قسطی بدون پیش پرداخت وسود با ما تماس بگیرید. بیمه آتش سوزی – بیمه زلزله با توجه به اینکه با گذشت زمان تعداد و دامنه زلزله های واقع شده وسیع تر شده ، لازم است در انتخاب پوششهای اضافی ، به پوشش زلزله توجه ویژه […]

خرید اقساطی بیمه نامه + بیمه آتش سوزی + ارزانترین بیمه

خرید اقساطی بیمه نامه + بیمه آتش سوزی + ارزانترین بیمه

برای استعلام و خرید بیمه اینجا را کلیک نمایید. برای خرید بیمه قسطی بدون پیش پرداخت وسود با ما تماس بگیرید.   بیمه نامه آتش سوزی واحدهای مسکونی در این بیمه نامه موارد زیر پوشش داده میشود ضرروزیانهای وارده بعلت : آتش سوزی سیل و طوفان ، انفجار، زلزله ، ترکیدن لوله ها ، برخورد خودرو به […]

خرید بیمه قسطی + بیمه بدون پیش پرداخت + بیمه آتش سوزی

خرید بیمه قسطی + بیمه بدون پیش پرداخت + بیمه آتش سوزی

برای استعلام و خرید بیمه اینجا را کلیک نمایید. برای خرید بیمه قسطی بدون پیش پرداخت وسود با ما تماس بگیرید. ارزیابی خسارت بیمه آتش سوزی بعد از اینکه شرکت بیمه گر صادرکننده بیمه آتش سوزی ، گزارش بروز سانحه را از بیمه گزار در مهلت مقرر دریافت کرد ، بلافاصله ضمن همانگی با بیمه گزار در […]

خرید قسطی بیمه نامه + بیمه آتش سوزی ارزان + بیمه بدون سود

خرید قسطی بیمه نامه + بیمه آتش سوزی ارزان + بیمه بدون سود

برای استعلام و خرید بیمه اینجا را کلیک نمایید. برای خرید بیمه قسطی بدون پیش پرداخت وسود با ما تماس بگیرید.   ملاحظات پرداخت خسارت در بیمه آتش سوزی کاهش جبران خسارت در شرایط زیر شرکت بیمه گر صادرکننده بیمه نامه ، مجاز است جبران خسارت را تقبل ننماید یا اینکه مبلغ مذکور را به میزان تقصیر کسانیکه […]

خرید بیمه اقساطی + بیمه آتش سوزی + بیمه آتش سوزی ارزان

خرید بیمه اقساطی + بیمه آتش سوزی + بیمه آتش سوزی ارزان

برای استعلام و خرید بیمه اینجا را کلیک نمایید. برای خرید بیمه قسطی بدون پیش پرداخت وسود با ما تماس بگیرید.   ملاحظات پرداخت خسارت در بیمه آتش سوزی شرکای بیمه گزار  کارکنان مشغول در محل متلق به بیمه گزار همسر بیمه گزار بستگان نسبی و یا سببی درجه اول بیمه گذار خسارات ناشی از عمدی بودن سانحه توسط […]

خرید اقساطی بیمه آتش سوزی + بیمه ارازن + بیمه آتش سوزی

خرید اقساطی بیمه آتش سوزی + بیمه ارازن + بیمه آتش سوزی

برای استعلام و خرید بیمه اینجا را کلیک نمایید. برای خرید بیمه قسطی بدون پیش پرداخت وسود با ما تماس بگیرید.   خطرات غیرقابل پرداخت در بیمه آتش سوزی موارد زیر به هیچ عنوان در تعهدات جبران خسارت این بیمه نامه محسوب نمیشوند و در صورتیکه خسارتی به موارد بیمه شده ناشی از خطرات زیر ، قابل […]

خریدبیمه آتش سوزی + بیمه قسطی + ارزانترین بیمه آتش سوزی

خریدبیمه آتش سوزی + بیمه قسطی + ارزانترین بیمه آتش سوزی

برای استعلام و خرید بیمه اینجا را کلیک نمایید. برای خرید بیمه قسطی بدون پیش پرداخت وسود با ما تماس بگیرید. شرایط بیمه زلزله منازل         با توجه به اینکه بیمه زلزله یکی از پوششهای تکمیلی بیمه آتش سوزی است، به سه حالت امکان ارائه وجود دارد: ۱-پوشش زلزله برای واحدهای مسکونی ۲-پوشش زلزله برای صنعتی ۳- پوشش […]

بیمه اقساطی + بیمه آتش سوزی + بیمه بدون سود و پیش پرداخت

بیمه اقساطی + بیمه آتش سوزی + بیمه بدون سود و پیش پرداخت

  برای استعلام و خرید بیمه اینجا را کلیک نمایید. برای خرید بیمه قسطی بدون پیش پرداخت وسود با ما تماس بگیرید. وظایف بیمه گذار در صورت وقوع حادثه در بیمه آتش سوزی اگر حادثه ای رخ دهد، بیمه گزار وظایفی بشرح زیر دارد: ۱-بیمه گزار موظف است بعد از مطلع شدن از سانحه رخ داده، طی پنج […]