برچسب: پرداخت خسارت بیمه بدنه

خرید بیمه بدنه خودرو + بیمه بدون سود + بیمه از دم قسط ۱۲ ماه

خرید بیمه بدنه خودرو + بیمه بدون سود + بیمه از دم قسط ۱۲ ماه

برای استعلام و خرید بیمه اینجا را کلیک نمایید.  پرداخت خسارت بیمه بدنه خسارت جزئی کلیه خساراتی که مشمول خسارت کلی نمیگردند در این دسته قرار میگیرند. خسارت کلی: سرقت کلی خودرو + هزینه های جبران خسارت بیش از ۷۵ درصد ارزش خودرو باشد ملاک محاسبه  خسارات جزئی براساس هزینه های مربوط به قیمت روز قطعات و […]

بهترین بیمه بدنه + پوششهای بیمه بدنه

بهترین بیمه بدنه + پوششهای بیمه بدنه

پوششهای بیمه بدنه بیمه بدنه چه پوششهایی را برای مالک خودرو ایجاد می نماید؟ بر وفق مقررات و قوانین بیمه بدنه ، این بیمه‌ نامه خسارت خودرو دارای بیمه بدنه ، دارای دو نوع پوشش میباشد: ۱- پوششهای اصلی این پوششها جزو لاینفک بیمه بدنه بوده و قابل حذف نمیباشد که شامل: تصادفات و حوادث […]

دلیل عدم پرداخت خسارت بیمه بدنه + بیمه بدنه قسطی

دلیل عدم پرداخت خسارت بیمه بدنه + بیمه بدنه قسطی

عدم پرداخت خسارت در بیمه بدنه با توجه به اینکه هر بیمه نامه ای دارای شرایط خاص و استثنائاتی میباشد، این رشته بیمه بدنه هم از این قانون مستثنی نیست بلکه در شرایطی که بشرح زیر ارائه میگردد، شرکت بیمه گر تعهدی در قبال پرداخت خسارت و جبران ضرر وزیانهای وارده به بیمه گذار ندارد. […]

پرداخت خسارت + جبران خسارت بیمه بدنه

پرداخت خسارت + جبران خسارت بیمه بدنه

  محاسبه پرداخت خسارت بیمه بدنه نحوه محاسبه خسارت بیمه بدنه بشرح زیر است: بیمه بدنه دارای پوشش های متنوعی است که نحوه محاسبه خسارت آنها بشرح زیر است: ۱- نحوه پرداخت خسارت بیمه بدنه – سرقت کلی و قطعات خودرو – سرقت کلی یکی از اساسی ترین خصوصیات بیمه بدنه جبران خسارت ناشی از […]