برچسب: پسر ابن ساسویه، یزدخسرو بود که خسروشیر جوین و خسروآباد بیهق و خسروجرد بنا کرده است

جاذبه های گردشگری استان خراسان شمالی + مسجد خسرو شیر

جاذبه های گردشگری استان خراسان شمالی + مسجد خسرو شیر

مسجد خسرو شیر سبزوار مسجد خسرو شیر سبزوار از زیباترین معماریهای عصر ایلخانیان محسوب میگردد. درحال حاضر چیز قابل توجهی از بقایای این مسجد زیبا باقی نمانده است ، ولی همان مقدار که مانده ، آنقدر زیبا و چشم نواز است که هر بیننده ای را به تعجب وا می دارد. ظواهر و جلوه های […]