برچسب: پوششهای بیمه بدنه

بهترین بیمه بدنه + پوششهای بیمه بدنه

بهترین بیمه بدنه + پوششهای بیمه بدنه

پوششهای بیمه بدنه بیمه بدنه چه پوششهایی را برای مالک خودرو ایجاد می نماید؟ بر وفق مقررات و قوانین بیمه بدنه ، این بیمه‌ نامه خسارت خودرو دارای بیمه بدنه ، دارای دو نوع پوشش میباشد: ۱- پوششهای اصلی این پوششها جزو لاینفک بیمه بدنه بوده و قابل حذف نمیباشد که شامل: تصادفات و حوادث […]