برچسب: چهارطاقی تیموری

حاذبه های گردشگری استان خراسان + چهارطاقی تیموری

حاذبه های گردشگری استان خراسان + چهارطاقی تیموری

چهارطاقی تیموری بنای چهارطاقی تیموری یک بنای ۸ ضلعی بوده که شباهتهای بسیار زیادی به یک مقبره دارد. بسیاری براین اعتقاد هستند که مقبره امیرتیمور در آنجا می باشد و علت این موضوع را  تاریخ درج شده بر روی سنگ قبر میدانند که سال  ۷۵۸ هجری قمری نوشته شده که این سال مقارن با دوره […]