قانون بیمه شخص ثالث – ماده ۳۷ + ۳۸ + ۳۹ +۴۰

 

قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

ماده۳۷ـ بیمه گر، صندوق یا مقصر حادثه به میزان درصد دیه ای که به زیاندیده پرداخت شده باشد  یا مطابق ماده (۳۲) این قانون و تبصره آن به صندوق تودیع شده باشد ، بریءالذمه می باشند.

ماده۳۸ـ هرگاه پس از این که بیمه گر یا صندوق بموجب این قانون خسارتی را پرداخت نمایند و بموجب حکم قطعی ، برای پرداخت تمام یا بخشی از خسارت مسئول ، شناخته نشوند ، بیمه گر یا صندوق میتواند بهمان میزان به محکومٌ علیه مندرج در حکم قطعی، رجوع نماید.

ماده۳۹ـ در حوادث رانندگی منجر به خسارتهای مالی، پرداخت خسارت بصورت نقدی و با توافق زیاندیده و شرکت بیمه مربوط صورت میپذیرد. درصورت عدم توافق طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت ، شرکت بیمه مکلف است در صورت تقاضای زیان دیده ، وسیله نقلیه خسارت دیده را در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیان دیده باشد تعمیر کرده و هزینه های تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه نامه مذکور جبران نماید.

* تبصره اگر که اختلاف از طریق مذکور حل و فصل نشد، موضوع به یک ارزیاب خسارت (دارای مجوز ارزیابی خسارت از طرف بیمه مرکزی) به انتخاب و هزینه زیاندیده ارجاع میگردد. هریک از طرفین حداکثر ظرف مدت بیست روز از تاریخ اعلام نظر کتبی ارزیاب میتوانند در مراجع صالح، اقامه دعوی نمایند. در صورت عدم طرح دعوی توسط طرفین در مهلت مقرر نظر ارزیاب خسارت ، قطعی و لازم الاجراء میباشد. هزینه ارزیابی خسارت براساس تعرفه ای است که در ابتدای هر سال توسط بیمه مرکزی پیشنهاد و به تصویب شورای عالی بیمه میرسد. بیمه مرکزی موظف است در صدور مجوز ارزیابی خسارت به گونه ای عمل نماید که در تمام شهرستان ها متناسب با نیاز آن شهرستان ، ارزیاب خسارت مستقر نماید.

ماده۴۰ـ شرکت های بیمه ای موظف هستند خسارات مالی ناشی از حوادث رانندگی موضوع این قانون را در مواردی که وسایل نقلیه مقصر و زیاندیده در زمان حادثه دارای بیمه نامه معتبر بوده و بین طرفین حادثه اختلافی وجود نداشته ، حداکثر تا سقف تعهدات مالی مندرج در ماده (۸) این قانون بدون اخذ گزارش مقامات انتظامی پرداخت نمایند.

جهت استعلام و خرید بیمه شخص ثالث خودرو، اینجا را کلیک نمایید

 

امنیت خاطر را با ما در کنار خود حس کنید:شرکت بیمه سایبان امن و آرام کوثر

تلفن: ۳۲۸۲۷۲۶۴-۰۲۶        ۳۲۸۲۷۲۶۵-۰۲۶          ۰۹۱۲۳۶۶۷۰۴۵

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *