برچسب: بیمه مسئولیت عمومی

بیمه مسئولیت + لزوم خرید بیمه مسئولیت

بیمه مسئولیت + لزوم خرید بیمه مسئولیت

  بیمه مسئولیت و لزوم خرید بیمه مسئولیت بیمه مسئولیت ، قسمتی از رشته بیمه‌‌ های عمومی محسوب میگردد که مستقیما در تنظیم روابط اجتماعی افراد جامعه، شناخت افراد درخصوص حقوق و نیز مسئولیت‌‌های یکدیگر و همچنین تأمین امنیت حرفه‌‌‌ای مشاغل و فعالیت‌‌ها، تاثیر گذار است. لزوم خرید بیمه مسئولیت: هر فردی به نسبت نقش […]

بیمه مسئولیت عمومی

بیمه مسئولیت عمومی

بیمه مسئولیت عمومی تقسیم بندی انواع بیمه های مسئولیت عمومی – بیمه مسئولیت تابلوهای تبلیغاتی این ‌بیمه‌ ها برای جبران کلیه خسارات‌ مالی و جانی که دراثر خطرات نصب و نگهداری تابلوهای تبلیغاتی در قبال سایرین، را بعهده دارد. – بیمه مسئولیت مجموعه‌های ورزشی هرگاه افراد در موقع حضور و نیز استفاده از اماکن ورزشی‌ […]

بیمه مسئولیت عمومی + حیوانات خانگی

بیمه مسئولیت عمومی + حیوانات خانگی

بیمه مسئولیت عمومی   انواع بیمه های مسئولیت عمومی:   – بیمه مسئولیت حیوانات خانگی با توجه به افزایش میزان تقاضای جامعه برای نگهداری حیوانات در محل سکونت خود ، قطعا نگهداری حیوانات خانگی دارای مشکلات مخصوص به خود است که شما میتوانید با پرداخت میلغ کمی به شرکت بیمه ، بسیاری از هزینه های […]

بیمه مسئولیت عمومی + عملیات ساختمانی + تمام خطر

بیمه مسئولیت عمومی + عملیات ساختمانی + تمام خطر

  بیمه مسئولیت عمومی اگر در اثر فعالیت روزمره، اشخاص، خسارت و زیان جانی و مالی به افراد دیگر وارد کنند، عامل زیان مسئول بوده که آن را مسئولیت عمومی می گویند. بیمه‌‌های مسئولیت عمومی جهت پوشش اینگونه موارد صادر میگردند. – بیمه عملیات ساختمانی این ‌بیمه‌ ، مسئولیت کارفرمایان در مورد خسارات مالی و […]

بیمه مسئولیت عمومی + مسئولیت مستأجر در مقابل موجر

بیمه مسئولیت عمومی + مسئولیت مستأجر در مقابل موجر

بیمه مسئولیت عمومی یمه مسئولیت مستأجر در مقابل موجر مستاجر در طول مدت اجاره ، مسئولیت مسئولیت نگهداری مورد قرارداد اجاره را بر عهده دارد . این بیمه نامه مسئولیت مستأجر در مقابل موجر میباشد که جهت پوشش خسارات مالی وارده ، در زمان اجاره برای مورد اجاره می باشد. با توجه شرایط خاص موجر […]