قانون بیمه شخص ثالث + ماده ۲۶ +ماده ۲۷+ ماده ۲۸

قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

ماده۲۶ـ اسناد مربوط به مطالبات و پرداخت های خسارات صندوق ، در حکم اسناد لازم الاجراءبوده و از طریق دوایر اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک قابل مطالبه و وصول هستند.

ماده۲۷ـ صندوق مجاز می باشد موجودی نقدی مازاد خود را نزد بانکهای دولتی سپرده گذاری و یا اوراق بهادار بدون ریسک خریداری نماید ، مشروط بر اینکه سرمایه گذاریهای مذکور به نحوی برنامه ریزی گردد که همواره امکان انجام تعهدات صندوق وجود داشته باشد.

ماده۲۸ـ صندوق، نهاد عمومی غیردولتی بوده و چگونگی اداره آن براساس اساسنامه آن می باشد که با رعایت موارد زیر و با به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی تهیه می گردد و ظرف مهلت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

الف ـ ارکان صندوق : مجمع عمومی ، هیأت نظارت ، مدیر صندوق و حسابرس

ب ـ اعضای مجمع عمومی صندوق: وزرای امور اقتصادی و دارایی بعنوان رئیس مجمع، تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، دادگستری و صنعت ، معدن و تجارت ، دادستان کل کشور (فاقذ حق رأی) و رئیس کل بیمه مرکزی می باشند. مجمع عمومی صندوق حداقل سالی یکبار تشکیل میشود. مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نیز به تقاضای هر یک از اعضاء به دعوت رئیس مجمع تشکیل میگردد.

به یکی از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ، بعنوان عضو ناظر و  بدون حق رأی ، میتواند در جلسات مجمع شرکت کند. مدیرصندوق بدون حق رأی دبیر مجمع عمومی میباشد.

پ ـ اعضای هیأت نظارت صندوق: نمایندگان وزرای امور اقتصادی و دارایی ، تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و دادگستری ، دادستان کل کشور (بدون حق رأی) ، بیمه مرکزی و اتحادیه (سندیکا) بیمه گران ایران میباشند. اعضای هیأت نظارت غیر از مدیر صندوق بصورت غیرموظف می باشند.

* تبصره ـ نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی در هیأت نظارت ، مدیر صندوق بوده که دبیر هیأت نظارت نیز خواهد بود. مدیرعامل ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند،  میتواند بدون حق رأی در جلسات هیأت نظارت شرکت نماید.

ت ـ مدیر صندوق به پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزی معرفی شده و باید به تصویب مجمع عمومی تایید شود و با حکم رئیس مجمع عمومی برای مدت چهار سال منصوب میشود. انتخاب مجدد مدیر صندوق برای یک دوره بلامانع می باشد. مجمع عمومی میتواند نسبت به عزل مدیر صندوق ، قبل از پایان مدت مذکور تصمیم گیری کند.

ث ـ مرکز اصلی صندوق ، شهر تهران می باشد. در صورت لزوم و  با تصویب مجمع عمومی می تواند در مراکز استانها شعبه یا نمایندگی ایجاد نماید. اقامه دعوی علیه صندوق در محل استقرار شعب صندوق نیز ممکن می باشد.

وظایف و اختیارات مجمع عمومی، هیأت نظارت و مدیر صندوق و نیز نحوه انتخاب و وظایف و اختیارات حسابرس بموجب اساسنامه مصوب هیأت وزیران تعیین میشود.

جهت استعلام و خرید بیمه شخص ثالث خودرو، اینجا را کلیک نماید

 شرکت بیمه سایبان امن و آرام کوثر

تلفن: ۳۲۸۲۷۲۶۴-۰۲۶        ۳۲۸۲۷۲۶۵-۰۲۶          ۰۹۱۲۳۶۶۷۰۴۵

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *