برچسب: ارزانترین بیمه شخص ثالث و بدنه

حرید اینترنتی بیمه نامه + بیمه بدون پیش پرداخت با قسط ۱۲ ماهه

حرید اینترنتی بیمه نامه + بیمه بدون پیش پرداخت با قسط ۱۲ ماهه

برای استعلام و خرید بیمه اینجا را کلیک نمایید. برای خرید بیمه قسطی بدون پیش پرداخت وسود با ما تماس بگیرید. برابری دیه زن و مرد مسلمان و غیر مسلمان براساس آخرین مصوبه های کشوری ، از اواخر سال ۱۳۹۸ دیه مرد و زن با هم برابر شدند و در تمام دادگاهها و مراجع صالحه هنگا صدور […]

بیمه + بیمه از دم قسط ۱۲ ماه +بیمه بدون پیش پرداخت

بیمه + بیمه از دم قسط ۱۲ ماه +بیمه بدون پیش پرداخت

برای استعلام و خرید بیمه اینجا را کلیک نمایید. برای خرید بیمه قسطی بدون پیش پرداخت و سود با ما تماس بگیرید.  بیمه شخص ثالث و جریمه دیرکرد همانگونه که تخفیف عدم خسارت در بیمه شخص ثالث ، برای بیمه گزاران دلچسب است باید بدانید که تاخیر در تمدید بیمه نامه شخص ثالث عواقب ناخوشآیندی دارد که […]

بیمه بدنه اتومبیل + خرید بیمه بدون سود + بیمه از دم قسط ۱۲ ماه

بیمه بدنه اتومبیل + خرید بیمه بدون سود + بیمه از دم قسط ۱۲ ماه

برای استعلام و خرید بیمه اینجا را کلیک نمایید. برای خرید بیمه بدنه اتومبیل بدون پیش پرداخت و سود با ما تماس بگیرید. تعهدات مالی شرکت بیمه  اگر بخواهیم بصورت ریشه ای به تعهدات مالی شرکتهای بیمه گر صادر کننده بیمه شخص ثالث نگاه کنیم، باید بگوییم که حداقل تعهدات مالی مندرج در بیمه نامه شخص ثالث […]

بهترین بیمه بدنه خودرو + بیمه بدون پیش پرداخت در ۱۲ ماه

بهترین بیمه بدنه خودرو + بیمه بدون پیش پرداخت در ۱۲ ماه

برای استعلام و خرید بیمه اینجا را کلیک نمایید. برای خریدبهترین بیمه بدنه به صورت  قسطی بدون پیش پرداخت و سود با ما تماس بگیرید. تخفیف شرکتهای بیمه ابتدا باید توجه کنید که بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ابتدای هر سال میزان حداکثر و حداقل مبالغ مربوط به حق بیمه شخص ثالث را مشخص میکند. شرکتهای […]

بهترین بیمه بدنه ماشین + بیمه تمام قسط + خرید بیمه بدون سود

بهترین بیمه بدنه ماشین + بیمه تمام قسط + خرید بیمه بدون سود

برای استعلام و خرید بیمه اینجا را کلیک نمایید. برای خرید بهترین بیمه بدنه قسطی بدون پیش پرداخت و سود با ما تماس بگیرید. بهترین شرکت بیمه شخص ثالث تعیین بهترین شرکت بیمه شخص ثالث برای هر شخصی میتواند متفاوت باشد، و هرکسی باید اولویتهای خودش را دنبال نماید. بعنوان مثال بسیاری از بیمه گزاران فقط در […]

بهترین بیمه بدنه + بیمه تمام قسط ۱۲ ماه + بیمه بدون پیش پرداخت

بهترین بیمه بدنه + بیمه تمام قسط ۱۲ ماه + بیمه بدون پیش پرداخت

برای استعلام و خرید بیمه اینجا را کلیک نمایید. برای خرید بهترین بیمه بدنه بدون پیش پرداخت و سود با ما تماس بگیرید. عواقب دیرکرد بیمه شخص ثالث تاخیر در تمدید بیمه نامه شخص ثالث، علاوه برجریمه دیرکرد که متوجه مالکان خودروها میگردد، دارای عواقب متعددی است که برای افراد مذکور مشکلات خاص خودش را در برخواهد […]

بیمه بدنه خودرو + بیمه بدون سود +بیمه در اقساط ۱۲ ماه

بیمه بدنه خودرو + بیمه بدون سود +بیمه در اقساط ۱۲ ماه

برای استعلام و خرید بیمه اینجا را کلیک نمایید. برای خرید بیمه قسطی بدون پیش پرداخت وسود با ما تماس بگیرید. تخفیف عدم خسارت در سالهای قبل میزان تخفیفات عدم خسارت بازای هر سال ۱۰ درصد به خودروهایی که دارای تصادف نبودند (تصادفی که خودشان مقصر حادثه باشند) تعلق میگرفت. این تخفیفات تا سقف ۷۰ درصد بوده […]

بیمه بدنه ماشین + بیمه بدون پیش پرداخت + بیمه تمام قسط ۱۲ ماه

بیمه بدنه ماشین + بیمه بدون پیش پرداخت + بیمه تمام قسط ۱۲ ماه

برای استعلام و خرید بیمه اینجا را کلیک نمایید. برای خرید بیمه قسطی بدون پیش پرداخت وسود با ما تماس بگیرید. مدت اعتبار بیمه نامه شخص ثالث تاریخ اعتبار بیمه نامه شخص ثالث شما از ساعت ۱۲ بامداد فردای خرید بیمه نامه خریداری شده می باشد. ولی باید به یاد داشته باشید که در ساعت ۱۲ بامداد […]

خرید بیمه بدنه ماشین + بیمه قسطی ۱۲ ماه بدون سود

خرید بیمه بدنه ماشین + بیمه قسطی ۱۲ ماه بدون سود

برای استعلام و خرید بیمه اینجا را کلیک نمایید. برای خرید بیمه قسطی بدون پیش پرداخت وسود با ما تماس بگیرید.  استثنا در بخشش جریمه دیرکرد بیمه شخص ثالث با توجه به اینکه جریمه دیرکرد قابل بخشش نیست، صرفاً در یک حالت است که جریمه دیرکرد بیمه شخص ثالث را میتوان مشمول بخشیدگی قرار داد ، آن […]

بهترین بیمه بدنه ماشین + بیمه بدون پیش پرداخت + بیمه قسطی ۱۲ ماه

بهترین بیمه بدنه ماشین + بیمه بدون پیش پرداخت + بیمه قسطی ۱۲ ماه

برای استعلام و خرید بیمه اینجا را کلیک نمایید. برای خرید بیمه قسطی بدون پیش پرداخت وسود با ما تماس بگیرید. تغییرات قانون بیمه شخص ثالث در سال ۱۴۰۰ در سال ۱۴۰۰ تغییرات مهمی در قانون بیمه شخص ثالث خودروها ایجاد شد که لازم است کلیه مالکان و رانندگان خودروها از آن اطلاع داشته باشند: – الحاقیه […]