قانون بیمه شخص ثالث + ماده ۵۸ تا ماده ۶۶

 

قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

ماده۵۸ ـ بیمه مرکزی وظیفه دارد مطابق مقررات مربوط بر اجرای تعهدات شرکتهای بیمه و نیز نحوه محاسبه ذخایر آنها در رشته بیمه شخص ثالث نظارت نموده و همچنین از کفایت ذخایر مذکور جهت ایفای تعهدات آتی شرکتهای بیمه اطمینان حاصل کند.

شرکتهای بیمه مکلف هستند ذخایرتأییدشده از سوی بیمه مرکزی را در دفاتر و صورتهای مالی خود، مطابق دستورالعمل بیمه مرکزی ثبت و درج کنند.

ماده۵۹ ـ پرداخت نشدن حق و حقوق قانونی صندوق از سوی بیمه گر یا نمایندگی آنان ، و نیز مصرف درآمدهای صندوق در غیر از موارد تصرح شده قانونی و همچنین عدم اجرای تکالیف مقرر در مواد (۴۵) و (۴۶) و (۴۸) این قانون علاوه بر اینکه تخلف اداری یا انتظامی بوده در حکم دخل و تصرف در وجوه عمومی میباشد.

ماده۶۰ ـ فروش هر نوع بیمه نامه یا اقدام به عملیات بیمه گری یا نمایندگی بیمه بدون مجوز قانونی ، کلاهبرداری محسوب میشود و مرتکب آن ، علاوه بر مجازات کلاهبرداری ، ضامن جبران خسارتهای وارده حسب مورد به زیاندیده یا صندوق به نرخ  روز جبران ، است.

ماده۶۱ ـ هرکسی با انجام اعمال متقلبانه مانند صحنه سازی صوری تصادف ، تعویض خودرو و نیز  ایجاد خسارت عمدی ، مبالغی را بابت خسارت دریافت کند، به حبس تعزیری درجه شش و نیز جزای نقدی معادل دو برابر وجوه دریافتی محکوم میگردد. شروع به جرم مندرج در این ماده مضاف بر مجازات مقرر برای شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی، مستوجب جزای نقدی درجه پنج می باشد.

ماده۶۲ ـ هرگاه شخصی برخلاف واقع نیز خود را به عنوان راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه معرفی کند ، به مجازات حبس درجه هفت محکوم میگردد و راننده نیز اگر در این موضوع تبانی کرده باشد به مجازات مذکور محکوم میگردد.

ماده۶۳ ـ در صورتی که مسئولیت مقصر حادثه شامل تعهدات بیمه گر باشد ، جز در موارد تصریح شده در ماده (۱۵) این قانون ، مقررات مربوط به نحوه اجرای محکومیت های مالی در خصوص وی قابل اجرا نمی باشد.

بخش هفتم ـ مقررات نهائی

ماده۶۴ ـ کلیه آیین نامه های اجرائی این قانون بغیر از مواردی که بنحو دیگری مقرر شده ، ظرف مدت یکسال از تاریخ ابلاغ این قانون توسط بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه تهیه می گردد و پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران برسد. مادامی که آیین نامه های مذکور، تهیه و تصویب نشده ، آیین نامه های اجرائی موجود، در حدودی که مغایر این قانون نیستند، قابل قبول و معتبر هستند.

ماده۶۵ ـ کلیه بیمه نامه های صادره پیش از لازم الاجراء شدن این قانون ، مشمول قانون زمان صدور خودش بوده  ولیکن در هر حال احکام بندهای (الف) و (ب) ماده (۴)، مواد (۱۱)، (۱۹)، (۲۲)، (۲۵)، (۳۰) و ماده (۳۲) و تبصره های آن، مواد (۳۶)، (۳۷)، (۳۸)، (۴۹)، (۵۰) و (۶۰) در خصوص بیمه نامه هایی که هنوز خسارات تحت پوشش آنها پرداخت نشده است  نیز لازم الرعایه می باشند.

ماده۶۶ ـ از زمان لازم الاجراء شدن این قانون، دیگر موضوع «قانون اصلاح قانون بیمه مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷» معتبر نبوده و منسوخ میگردد. هرگونه نسخ یا اصلاح مواد این قانون باید صریحاً در قوانین بعدی ذکر گردد.

قانون فوق مشتمل بر ۶۶ ماده و ۵۵ تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه ۲۰ اردیبهشت  ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ مورد تأیید شورای نگهبان واقع شد.

 

جهت استعلام و خرید بیمه شخص ثالث خودرو، اینجا را کلیک نمایید


امنیت خاطر را با ما در کنار خود حس کنید:شرکت بیمه سایبان امن و آرام کوثر

تلفن: ۳۲۸۲۷۲۶۴-۰۲۶        ۳۲۸۲۷۲۶۵-۰۲۶          ۰۹۱۲۳۶۶۷۰۴۵

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *