قانون بیمه شخص ثالث + ماده پنجاه و چهار +پنجاه و پنج و…

 

قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

ماده۵۴ ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است طی سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ، ترتیبی اتخاذ نماید که امکان دسترسی به بانکهای اطلاعاتی آن نیرو ، در ارتباط با موضوعات مورد نیاز این قانون از قبیل مشخصات وسایل نقلیه و دارندگان آنها و گواهینامه های صادره و نیز سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان ، از طریق سامانه های الکترونیکی به صورت برخط (آنلاین) برای مراجع قضائی ، صندوق و بیمه مرکزی فراهم گردد.

جهت اخذ گواهینامه راهنمایی و رانندگی ، نیازی به کارت پایان خدمت و معافیت سربازی ندارد.

ماده۵۵ ـ شرکتهای بیمه جواز فعالیت در رشته بیمه موضوع این قانون دارند، مکلف هستند ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون با بکارگیری از سامانه های الکترونیکی امکان دسترسی به کلیه اطلاعات مورد نیاز بیمه مرکزی در رابطه با بیمه نامه های صادره و خسارت های مربوط به آنها را بصورت برخط (آنلاین) برای بیمه مرکزی فراهم نمایند.

ماده۵۶ ـ بیمه مرکزی وظیفه دارد  ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون شرایطی را ایجاد کند که امکان دسترسی به اطلاعات مذکور در مواد (۵۴) و (۵۵) این قانون برای کلیه مراجع قضائی ، شرکتهای بیمه ذیربط ، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و صندوق فراهم گردد.

ماده۵۷ ـ بیمه مرکزی بر حسن اجرای این قانون نظارت نماید و در صورت قصور یا تخلف هر یک از شرکتهای بیمه در اجرای قانون ، اقدامات زیر را بعمل  آورد. اعمال موارد زیر متناسب با نوع قصور یا تخلف و تعدد و تکرار آن بموجب آیین نامه ای است که به پیشنهاد بیمه مرکزی و تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید:

الف ـ توبیخ کتبی مدیران شرکت بیمه متخلف

ب ـ سلب صلاحیت حرفه ای مسئول فنی یا مدیر یا معاون فنی یا مدیرعامل یا هیأت مدیره شرکت بیمه ، برای حداکثر پنج سال با تأیید شورای عالی بیمه

پ ـ سلب صلاحیت افراد موضوع بند (ب) بطور دائم با تأیید شورای عالی بیمه

ت ـ جریمه کردن شرکت بیمه متخلف ، به پرداخت نقدی تا بیست برابر حداقل تعهدات بدنی موضوع ماده(۸) این قانون در زمان پرداخت

ث ـ تعلیق فعالیت شرکت بیمه متخلف در یک یا چند رشته بیمه برای حداکثر یک سال با تأیید شورای عالی بیمه

ج ـ لغو پروانه فعالیت در یک یا چند رشته بیمه بطور دائم ، با تأیید شورای عالی بیمه

* تبصره۱ـ در خصوص بندهای(ت)، (ث) و (ج) این ماده ، بیمه مرکزی نظر مشورتی و تخصصی اتحادیه (سندیکا) بیمه گران ایران را قبل از اتخاذ هرگونه تصمیمی ، دریافت کند. چنانچه اتحادیه ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت نامه بیمه مرکزی ، کتباً نظر خود را اعلام ننماید، بیمه مرکزی میتواند رأساً اقدام کند.

* تبصره۲ـ اگر برحسب اعلام بیمه مرکزی ،  سلب صلاحیت اکثریت هیأت مدیره شرکت بیمه بخصوصی قطعی شد،  بیمه مرکزی با تأیید شورای عالی بیمه میتواند برای اداره امور شرکت فرد واجد شرایطی را بعنوان سرپرست شرکت بیمه تا زمان تعیین و تأیید اعضای جدید هیأت مدیره منصوب نماید. صاحبان سهام شرکت بیمه (مجمع) موظف هستند حداکثر طی یک ماه اعضای هیأت مدیره جدید خود را معرفی کرده تا پس از تأیید توسط بیمه مرکزی جایگزین اعضای قبلی سلب صلاحیت شده گردند ، و براساس قانون تجارت شرکت بیمه مذکورو را اداره نمایند. سرپرست جدید منصوب ، تا زمان جایگزینی اعضای هیأت مدیره جدید دارای اختیارات هیأت مدیره شرکت مزبور بوده و مسئولیت کلیه اقدامات او برعهده بیمه مرکزی می باشد. حقوق و مزایای سرپرست منصوب ، تا تعیین مدیرعامل که حداکثر سه ماه است ، توسط بیمه مرکزی پیشنهاد شده و پس از تصویب مجمع شرکت به سرپرست منصوب پرداخت میگردد.

* تبصره۳ـ جریمه موضوع بند (ت) این ماده به حساب اختصاصی صندوق نزد خزانه داری کل واریز گشته و با پیش بینی در بودجه های سنواتی به صندوق مذکور تخصیص داده میشود. عدم پرداخت جریمه از سوی شرکت بیمه در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی می باشد.

* تبصره۴ـ نحوه وصول ، تخفیف و یا بخشودگی جریمه موضوع بند (ت) این ماده بموجب آیین نامه ای می باشد که طی شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد بیمه مرکزی پس از تأیید شورای عالی بیمه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.

* تبصره۵ ـ رسیدگی به اعتراض شرکت های بیمه در خصوص تصمیم بیمه مرکزی یا شورای عالی بیمه مبنی بر اعمال مجازات های مندرج در این ماده (به جز بند«الف») برعهده کمیسیونی تشکیل شده از یک نفر قاضی دادگستری با انتخاب رئیس قوه قضائیه (به عنوان رئیس کمیسیون) ، نماینده بیمه مرکزی و یک نفر نماینده اتحادیه (سندیکا) بیمه گران است. تصمیم گیری کمیسیون مذکور با اکثریت آرای اعضاء، لازم الاجراء بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ حسب مورد، قابل اعتراض در مراجع قضائی ذیصلاح میباشد. دبیرخانه این کمیسیون در بیمه مرکزی مستقر است.

جهت استعلام و خرید بیمه شخص ثالث خودرو، اینجا را کلیک نماید

امنیت خاطر را با ما در کنار خود حس کنید:شرکت بیمه سایبان امن و آرام کوثر

تلفن: ۳۲۸۲۷۲۶۴-۰۲۶        ۳۲۸۲۷۲۶۵-۰۲۶          ۰۹۱۲۳۶۶۷۰۴۵

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *